Over mij

 

Mijn naam is Eveline en ik begeleid mensen bij het optimaliseren van hun loopbaan.

 

Mijn gehele loopbaan heb ik het een uitdaging gevonden om mensen te motiveren het beste uit zichzelf te halen. Op zoek te gaan naar mogelijkheden en hun eigen weg te vinden. 

 


14 jaar ervaring met begeleiding bij complexe en meervoudige problematiek

 

In 2007 heb ik de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool Rotterdam afgerond. Vlak hierna ben ik gestart met de studie Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens het behalen van mijn propedeuse kwam ik tot de conclusie dat, ondanks mijn liefde voor de literatuur, ik de meeste voldoening haal uit het werken met mensen met complexe en meervoudige problematiek. Ik heb de afgelopen jaren dan ook gewerkt met volwassenen met complexe en meervoudige problematiek in verschillende functies.

 

Verandering geeft energie

 

In januari 2015 ben ik gediagnosticeerd met Multiple Sclerose. Dit is een chronische en progressieve ziekte van het centrale zenuwstelsel waardoor verschillende beperkingen tijdelijk of blijvend kunnen ontstaan.

Sinds de diagnose heb ik meermaals een zogeheten “schub” gehad, een tijdelijke verslechtering waarna een herstelperiode volgde. Het lukte mij elke keer om grotendeels weer te herstellen en mijn leven weer op te pakken. Desondanks raakte ik in de loop der jaren meer beperkt waardoor het leven zoals ik het leidde mij meer en meer energie kostte. De afgelopen jaren heb ik geleerd met deze beperkingen om te gaan en mijn leven zo te organiseren dat ik energie over houd. Zo heeft verandering mij weer energie gegeven.

 

 

Een nieuwe start in Duitsland

 

In juli 2020 ben ik met mijn gezin geëmigreerd naar Duitsland. We zijn verhuisd van een woning in een Vinex-wijk in de Randstad naar een oud vakwerkhuis midden in een klein dorpje in de bergen. Het verschil in het dagelijks leven kon niet groter zijn. Dat we tijdens de coronapandemie geëmigreerd zijn, maakte de overgang niet makkelijk.  

 

Mogelijkheden blijven zien

 

Mogelijkheden blijven zien in een proces van integratie en mijn weg vinden, vaak letterlijk, in een onbekende omgeving, bleek een grotere uitdaging dan gedacht. De emigratie had dan ook een grote impact. Desondanks zie ik ook steeds meer de voordelen van de stap die we als gezin gemaakt hebben, hoewel het gemis naar Nederland blijft.

 

 

Sinds ik geëmigreerd ben naar Duitsland, heb ik de ruimte en energie gekregen om mijn leven opnieuw in te richten. Zo is er de ruimte ontstaan om mijn opgedane vakkennis en eigen ervaringsdeskundigheid te combineren en om te zetten naar het geven van persoonlijke coaching. 

 

Kwaliteiten herkennen en kennen

 

Tijdens het hele proces van ziek zijn, ziekmeldingen, herstel re-integratie en emigratie, heb ik mijn kwaliteiten en beperkingen goed leren kennen. Hierdoor weet ik goed wat bij mij past en wat niet.

 

Ik geloof erin dat elke persoon beschikt over een eigen set aan unieke kwaliteiten en het onze taak is deze kwaliteiten het beste tot hun recht te laten komen. Ik ondersteun jou graag bij het herkennen en kennen van jouw kwaliteiten, zodat ook jij jouw loopbaan kan optimaliseren.

 

Ruimte voor reflectie

 

In de wetenschap dat ik niet enkel chronisch, maar ook progressief ziek ben, heb ik geleerd open te staan voor verandering en een oplossingsgerichte houding aan te nemen. Regelmatig stel ik mezelf vragen als:

-        Wat kan ik in het vervolg anders doen?

-        Hoe pas ik mijn planning hierop aan?

-        Hoe organiseer ik dit zo dat het goed bij mij past?

Door mezelf deze vragen te stellen, creëer ik voor mezelf mogelijkheden. Zo probeer ik me zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst en zo lang mogelijk te blijven doen waar ik energie van krijg.

 

Open, eerlijk en direct

 

In gesprek ben ik open, eerlijk en direct. Ik ben altijd op zoek naar mogelijkheden en zet mij ten volle in om met jou mee te denken. Ik maak niks mooier dan het is. Ik wil met jou juist de uitdaging aan gaan om binnen de beperkingen en mogelijkheden die er zijn, jouw optimale weg te vinden binnen de arbeidsmarkt.  

Anderen over mij:

 

Suus Venings

Business Coach

 

"Eveline neemt duidelijk de regie over haar leven. Dit had ze al toen ze in de hulpverlening werkte bij een organisatie en toen ze zelf met MS te maken kreeg. Ze vond oplossingen om toch te blijven werken.

 

Na een emigratie naar Duitsland heeft ze echt gekeken naar wat bij haar past. Wat haar plan voor de toekomst is. Iets waar ze haar eigen ervaringsdeskundigheid bij kan inzetten, haar werkervaring als hulpverlener en wat werkelijk past bij haar energie, kwaliteiten en ambities.

 

Ik ken Eveline als iemand die zelf de regie neemt, die heel duidelijk communiceert, die altijd goed voorbereid op afspraken verschijnt, die haar afspraken zeer tijdig nakomt waar ook weer uit spreekt dat ze zeer vaardig is in plannen en organiseren.

 

Wanneer je zelf moeite hebt om overzicht te creëren, structuur aan te brengen, voor jezelf op te komen, besluiten te nemen over de toekomst dan weet ik zeker dat je een hele goede steun hebt aan Eveline. Ze leeft zelf waar ze voor staat! "